Sukuseuran jäsenet

Historiaa

Sukututkimusta

Suvun tutkimisen aloitti kauppias Rikhard Lång 1800-luvun lopulla ja sitä jatkoi hänen poikansa tohtori Onni Luova, joka julkaisi kootut tiedot vuonna 1965 vihkosessa nimeltä Longin suku Suomessa. Sen perusteella myös Saara Antin laati suvusta kortiston ja sukupuun. Marja Luova teki ison työn kokoamalla sukulaisilta uudet henkilötiedot ja viemällä ne tietokoneelle ja painattamalla vuonna 1994 ja 1995 kaksi vihkosta : 300 vuotta Longin sukua 1693-1993 ja 300 vuotta Longin sukua 1693-1993 osa II Muistoja entisiltä ajoilta.

Useat suvun jäsenet ovat erikseen tutkineet sukua jonkin haaran osalta. Olisikin nyt tärkeää koota kaikki tiedot yhteen.

Kantaisästä teetettiin tutkimus 1998, mutta hänen henkilöstään ei löytynyt tarkempia tietoja, sillä henkikirjat Porvoon läänistä tuolta ajalta ovat puutteellisia. Sen sijaan tuomiokirjoista löytyi käräjäjuttuja vuodelta 1698, jolloin lukkari Long pyysi oikeutta palauttamaan lukkarintilaan kuuluvia maita, joita naapurit olivat anastaneet itselleen.